Ψηφιακή Τεκμηρίωση

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ανέλαβε το έργο της ψηφιακής αναπαράστασης της ανασκαφής που ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και προβολής της αρχαιολογικής πληροφορίας, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται διαδικτυακά. Για την υλοποίηση της ψηφιακής αναπαράστασης, αναπτύχθηκε πρώτα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής καταγραφής της απαιτούμενης πληροφορίας, προσανατολισμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες μίας αρχαιολογικής ανασκαφής.

Το σύστημα στηρίχθηκε στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας, στην τεκμηρίωση πολιτιστικών αγαθών και στις αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με σύγχρονες μεθόδους αλλά και στον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτει. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν κι έπρεπε να ικανοποιηθούν από το σύστημα καταγραφής συνοψίζονται στις παρακάτω δυνατότητες:

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πρακτικά αναπτύχθηκε ένα «Τομογραφικό σύστημα καταγραφής στο χώρο και στο χρόνο» ή αλλιώς ένα 5D σύστημα. Οι πέντε διαστάσεις που είναι σε θέση να καταγράψει το σύστημα αφορούν τις τρεις του χώρου, αυτή του χρόνου και εκείνη της κλίμακας. Με πιο απλά λόγια, μέσω του συστήματος είναι δυνατή η τρισδιάστατη αποτύπωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές κατά την ανασκαφή, του κατάλληλου κάθε φορά επιπέδου λεπτομέρειας ανάλογα με το αντικείμενο. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν:

  • πλατφόρμες λήψης για διαφορετικές κλίμακες (UAVs για εναέρια φωτογράφιση αρχαιολογικού χώρου ή συγκεκριμένης ανασκαφής και τρίποδες για επίγειες λήψεις μεμονωμένων σκαμμάτων και ευρημάτων)
  • αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και καταγραφής διαφορετικών τμημάτων του φάσματος (έγχρωμες DSLR κάμερες για απλή αποτύπωση και υπερφασματικοί και θερμικοί αισθητήρες για καταγραφή και ανάλυση της μη ορατής πληροφορίας που συμβάλλει στην καθοδήγηση της ανασκαφής π.χ. εντοπισμός θαμμένων σχηματισμών)
  • αλγόριθμοι Όρασης Υπολογιστών για την παραγωγή τρισδιάστατων ρεαλιστικών μοντέλων αποκλειστικά από εικόνες, σε σύντομους χρόνους
  • τοπογραφικά όργανα για μετρήσεις σημείων που απαιτούνται για την γεωαναφορά όλων των δεδομένων

Τελικά το σύστημα καταγραφής είναι σε θέση να δώσει μία σειρά προϊόντων σε 2 και 3 διαστάσεις, διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας και διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Για τα 2D προϊόντα, μπορούν να παραχθούν ορθοφωτογραφίες και μωσαϊκά μικρής κλίμακας που χρησιμεύουν ως υπόβαθρα αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας για μελέτη συγκεκριμένων σκαμμάτων καθώς και απλές εναέριες πανοραμικές εικόνες ή φωτογραφίες τεκμηρίωσης ευρημάτων από εδάφους. Επιπλέον, παράγονται πολυφασματικά και θερμικά μωσαϊκά καθώς και μωσαϊκά δεικτών βλάστησης και θερμοκρασίας.

Για τα 3D προϊόντα παράγονται τρισδιάστατα μοντέλα ευρημάτων μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων διαστάσεων αλλά και σκαμμάτων ή ολόκληρων χώρων ανασκαφής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και από έγχρωμα ή πολυφασματικά δεδομένα.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Ορμύλια
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

2371098400

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

 

H κοινοπραξία

Χρηματοδότηση

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ