Αναλύσεις Ευρημάτων

Με σκοπό την εμβάθυνση στη μελέτη των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής και την αποκρυπτογράφηση των χαρακτηριστικών τους το Ίδρυμα Ορμύλια – Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης ανέπτυξε ένα κινητό εργαστήριο με το οποίο πραγματοποίησε πλήθος αναλύσεων με μη καταστρεπτικές μεθόδους σε μία ποικιλία αντικειμένων επιτόπου στον χώρο της ανασκαφής.

Το κινητό εργαστήριο μη καταστρεπτικού ελέγχου ενσωματώνει τις ακόλουθες τεχνικές:

καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων.

Βασικό στόχο του αρχαιομετρικού σκέλους του συστήματος Surgical Excavation αποτέλεσε η δυνατότητα του κινητού εργαστηρίου να φωτίσει ερωτήματα των αρχαιολόγων σχετικά με τη θέση του κάθε αντικειμένου στον χώρο και τον χρόνο. Συγκεκριμένα, οι ζητούμενες απαντήσεις προέκυψαν μέσω της παροχής στοιχείων που σχετίζονται με την παθολογία των ανασκαφικών ευρημάτων, τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, την τεχνική κατασκευής τους και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν, καθιστώντας την εξαγόμενη πληροφορία ιδιαιτέρως πλούσια και πολυδιάστατη.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια επιχειρήθηκε μία κάθετη προσέγγιση των αντικειμένων, που περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωσή τους, ενσωματώνοντας ένα πλήθος επιστημονικών μεθόδων και αντίστοιχων οργανολογιών και εργαλείων.

Η μη καταστρεπτική ανάλυση που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επέκταση συστημάτων φασματοσκοπίας και τομογραφίας υψηλής ανάλυσης και διακριτικής ικανότητας. Οι επιμέρους μετρητικές διατάξεις εφαρμόστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά, με σκοπό την εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας των μεθόδων ούτως ώστε να αναδειχθεί πιο πλήρης πληροφορία για τα υπό μελέτη αντικείμενα. Μάλιστα, μέσα από τον συνδυασμό της ακουστικής μικροσκοπίας και της υπέρυθρης φασματοσκοπίας προέκυψε μία νέα τεχνική, αυτή της τρισδιάστατης φασματοσκοπικής τομογραφίας.

Σταθερός στόχος παραμένει η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του κινητού εργαστηρίου, η μεγιστοποίηση της αναλυτικής απόδοσης κάθε μεθόδου, καθώς και η περαιτέρω εξέλιξή τους για την τεκμηρίωση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογών διευρύνεται με τη συστηματική μελέτη και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων κατά την εφαρμογή τους σε ένα πλήθος διαφορετικών αντικειμένων και υλικών (λίθινων, κεραμικών, υάλινων ή μετάλλινων, δομικών υλικών και κονιαμάτων) που είναι δυνατόν να έρθουν στο φως κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Ορμύλια
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

2371098400

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

 

H κοινοπραξία

Χρηματοδότηση

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ