ΓεωΑνάλυση Α.Ε.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία δυναμική εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής, με κύριο χαρακτηριστικό τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με χρήση καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονων υποδομών.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της γεωπληροφορικής, της φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα πτητικά μέσα σε συνδυασμό με υψηλής ανάλυσης αισθητήρες και επαγγελματικό εξοπλισμό φωτογράφισης.

Στο πλαίσιο του Surgical Excavation, η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. πραγματοποίησε εργασίες τρισδιάστατης συστηματικής καταγραφής αρχαιολογικών σκαμμάτων αλλά και εργασίες φωτογραφικής τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού χώρου και ευρημάτων. Επιπλέον, προχώρησε στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και διαστρωμάτωση σκαμμάτων με ενσωμάτωση ορατής και μη ορατής πληροφορίας (από υπερφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες), καθώς και μοντελοποίηση ευρημάτων διαφόρων διαστάσεων με απόδοση ρεαλιστικής υφής καθώς και στην παραγωγή υποβάθρων των αρχαιολογικών ανασκαφών.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Ορμύλια
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

2371098400

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

 

H κοινοπραξία

Χρηματοδότηση

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ