Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποτελεί ένα από τα οκτώ τμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ διαιρείται με τη σειρά του σε τέσσερεις τομείς. Ένας από αυτούς είναι ο Τομέας Αρχαιολογίας.

Από το 1925, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Αρχαιολογία αποτέλεσε μία από τις κατευθύνσεις των σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό στελεχώθηκε από επιστήμονες διεθνούς ακτινοβολίας, με πρωτοποριακό ερευνητικό έργο σε ποικίλους τομείς της Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποίων και οι Χ. Τσούντας, Κ. Ρωμαίος, Στρ. Πελεκίδης, Ανδ. Ξυγγόπουλος, Γ. Μπακαλάκης, Μ. Ανδρόνικος, Στ. Πελεκανίδης, Ν. Πλάτων, Δ. Θεοχάρης. Η διδασκαλία της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην πρωτοπορία για τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου με την έμφαση που δόθηκε από την αρχή στην πρακτική άσκηση των φοιτητών παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση. Βάσει της αρχής αυτής, τα μέλη του Τομέα διευθύνουν ή συμμετέχουν σε πλήθος ανασκαφών θέσεων διαφόρων περιόδων και σε αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην ανασκαφική δραστηριότητα του Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. εντάσσεται και η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Δίου Πιερίας. Ήδη από το 1963 δεκάδες φοιτητές ασκούνται εκεί κάθε χρόνο στις ανασκαφικές και άλλες αρχαιολογικές εργασίες, καθώς και στην ταξινόμηση ευρημάτων και την αρχειοθέτηση και επεξεργασία των αρχαιολογικών πληροφοριών. Πέραν της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η ανασκαφή του Δίου έχει ως στόχο την αποκάλυψη, συντήρηση, συστηματική μελέτη και προβολή των μνημείων και των κινητών ευρημάτων της αρχαίας πόλης, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θέσεις της αρχαίας Μακεδονίας.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Ορμύλια
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

2371098400

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

 

H κοινοπραξία

Χρηματοδότηση

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ