Ίδρυμα Ορμύλια

Το Ίδρυμα Ορμύλια, που ιδρύθηκε το 1982 στην περιοχή Ορμύλια της Χαλκιδικής, αποτελεί έκφραση της βούλησης της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και του Ιερού Κοινοβίου “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”, να προσφέρουν στον άνθρωπο και στον πολιτισμό κατά την παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού.

Το Ίδρυμα Ορμύλια προσφέρει στον άνθρωπο και στην κοινότητα δύο σημαντικά αγαθά. Την προληπτική ιατρική και τη δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης της πνευματικής/πολιτιστικής του παραδόσεως και κληρονομιάς. Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει, μέσα από την έρευνα των τελευταίων ετών, μια από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων για τη βυζαντινή εικονογραφία και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο πλούτος της επιστημονικής αυτής γνώσης και η ερμηνεία της αποτελούν παρακαταθήκη για την ανάπτυξη δράσεων για επιστήμονες αλλά και για εκπαιδευτικές σκοπούς και συγχρόνως συνδέει τον σημερινό άνθρωπο με την πνευματική παράδοση του χθες.

Μέσω του Διαγνωστικού Κέντρου Έργων Τέχνης, το Ίδρυμα Ορμύλια δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας για τη μελέτη και τεκμηρίωση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με την αρωγή του Κράτους και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας και την ανάπτυξης νέων μεθόδων και οργανολογιών για τη διαρκή αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής και της αντίστοιχης μεθοδολογίας, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών τεκμηρίωσης και προστασίας έργων τέχνης και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η υποδομή και η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των επιτυχημένων ανταγωνιστικών έργων που συμμετάσχει, δίνουν τη δυνατότητα στο Ίδρυμα Ορμύλια να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε διάφορους τομείς της επιστημονικής έρευνας αλλά και της βιομηχανίας. Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων, εκδόσεων και των τεχνικών εκθέσεων σε διάφορα έργα είναι ενδεικτικός.

Η παροχή προηγμένων τεχνολογικά ερευνητικών δράσεων και υπηρεσιών, τόσο στον τομέα της τεκμηρίωσης και αποκατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και σε αυτόν της βιοϊατρικής τεχνολογίας, αλλά και στη βιομηχανία, αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος, ο οποίος έχει γίνει πράξη.

Τέλος, το Ίδρυμα Ορμύλια επεκτείνει την ερευνητική του δραστηριότητα και σε τομείς κοινωνικών θεμάτων, όπως είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά), αναπτύσσοντας δράσεις με την υποστήριξη σύχρονων τεχνολογικά μέσων για τη διασφάλιση της κοινωνικής τους παρουσίας ή την επανένταξή τους.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Ορμύλια
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

2371098400

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

 

H κοινοπραξία

Χρηματοδότηση

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ